مدت دوره : 120 ساعت

هزینه استثنایی 745هزار

چهارشنبه ها 14 الی 19**امکان ثبت نام در دوره مقدماتی و پیشرفته به طور جداگانه نیز میسر است.

مقدماتی 40 ساعت 355 هزار

پیشرفته 80 ساعت 635 هزار