شروع دوره لینوکس LPIC1 در کرج با تخفیف استثنایی

مدت دوره 40 ساعت

 

سیلابس دوره:

Linux Kernel

       Linux Installation and Package Management

       GNU and Unix Commands

       Devices, Linux File systems, File system Hierarchy Standard

       Shells, Scripting and Data Management

User Interfaces and Desktops

      Administrative Tasks

       Essential System Services

       Networking Fundamentals

       Security

       System Security

  Troubleshooting


   قوانین ثبت نام را مطالعه کرده اید؟

تماس با ما

آدرس: کرج بلوار شهید چمران روبه روی درب شرقی دانشکده کشاورزی ساختمان رز واحد 1

تلفن های تماس: 02632400766
شماره موبایل: 09355456565
شماره موبایل: 09355455050