شروع ثبت نام دوره های سیسکو در کرج CCNA v.3+ CCNP route+ CCNP switch

دوره های جامع سیسکو

130 ساعت

کار با روتر و سوئیچ سیسکو

 

CCNA v.3

مقدمات

    معرفی سیسکو و دستگاه های آن

    بحث IOS و نحوه عملکرد سیستم عامل دستگاه های سیسکو

    شبکه های LAN، WAN و ...

    معرفی IP Address و VLSM , Subnetting نحوه استفاده آن در شبکه 


 بخش Switching

    مفاهیم شبکه اترنت

    پیکربندی اولیه سوییچ و TShoot 

   برقراری ارتباط از طریق SSH و Telnet

    امنیت پورت های سوییچ و عملکردهای آن ( Port Security)

    معرفی و پیاده سازی شبکه های محلی مجازی VLAN

    مسیریابی در شبکه های مجازی محلی ( InterVLAN Routing )

    بررسی  Vlan Trunking Protocol

   بررسی DTP - Dynmaic trunking protocol

    معرفی و پیاده سازی پروتکل درخت پوشا برای جلوگیری از بروز Loop در شبکه (STP)

    معرفی و پیاده سازی پروتکل شناسایی سیسکو برای بهینه سازی شبکه (CDP، LLDP)

    ادغام پورت های سوییچ برای کارایی بالاتر EtherChannel

   بررسی HSRP- Hot Standby Router Protocol

   بررسی VRRP - Virtual Router Redundancy Protocol

   بررسی GLBP- Gateway Load Balancing Protocol

    بررسی سوئیچ های لایه  3 (Multi Layer Switch)

    پیاده سازی Routing   و  DHCP بر روی سوئیچ لایه 3

    پیاده سازی DHCP Relay Agent

    پیاده سازی Static NAT و Dynamic NAT و پیاده سازی سناریوهای آن

   طراحی یک شبکه


 بخش Routing 

    پیکربندی اولیه روتر

    مفاهیم پروتکل های مسیریابی و مسیریابی استاتیک (Static Routing)

    (پیکربندی RIP و TShoot )

     (پیکربندی OSPF و TShoot)

    (پیکربندی  EIGRP و TShoot) 

    مفاهیم پیشرفته پروتکل های مسیریابی برای شبکه های بزرگ

    معرفی BGP 

    معرفی HSRP جهت ایجاد Redundancy در مسیریابی

   بررسی کامل IPv.6

 

بخش WAN

   بررسی و پیاده سازی PPP

    بررسی VPN و پیاده سازی VPN از نوع GRE

 

  بخش Infrastructure Management

    بررسی و پیاده سازی SNMP و SYSlog بر روی دستگاه های سیسکو

    بررسی IP SLA

   بررسی CDP و LLDP

    آپگرید کردن IOS دستگاه های سیسکو و ریکاوری


  بخش Security 

    معرفی و پیاده سازی Access Control List برای بحث فیلترینگ

    معرفی استاندارد 802.1x برای برقراری امنیت در لایه 2

و ...

سرفصل های کامل دوره سیسکو CCNA v.3

 

CCNP route

Fundamental Routing Concepts

 •  Characteristics of Routing Protocols
 •  Remote Site Connectivity

IGP Routing Protocols

 •  IPv6 Review and RIPng
 • Fundamental EIGRP Concepts
 • Advanced EIGRP Concepts
 • EIGRP for IPv6 and Named EIGRP
 • Fundamental OSPF Concepts
 • The OSPF Link-State Database
 • Advanced OSPF Concepts

 

Route Redistribution and Selection

 •  Route Redistribution
 •  Route Selection

Internet Connectivity

 •  Fundamentals of Internet Connectivity
 •  Fundamental BGP Concepts
 •  Advanced BGP Concepts
 •  IPv6 Internet Connectivity

Router and Routing Security

 •  Fundamental Router Security Concepts
 •  Routing Protocol Authentication

Configuration

 • Configure and verify PPP
 • Authentication (PAP, CHAP)
 • Configure and verify filtering with any protocol
 • Configure and verify redistribution between any routing protocols or routing sources
 • Configure and verify manual and auto summarization with any routing protocol
 • Configure and verify policy-based routing
 • Configure and verify RIP
 • Configure and verify EIGRP neighbor relationship and authentication
 • Configure and verify EIGRP stubs Configure and verify EIGRP load balancing
 • Configure and verify EIGRP for IPv6
 • Configure and verify OSPF neighbor relationship and authentication
 •  Configure and verify network types, area types, and router types
 • Configure and verify OSPF for IPv6
 • Configure, and verify BGP peer relationships and authentication
 • Configure and verify GRE
 • Configure and verify device access control
 • Configure and verify router security features
 • ( IPv4 access control lists (standard, extended, time-based
 • IPv6 traffic filter
 •  Unicast reverse path forwarding
 • Configure and verify SNMP
 • Configure and verify Network Time Protocol (NTP) Configure and verify IPv4 and IPv6 DHCP
 • (Configure and verify IPv4 Network Address Translation (NAT
 • Static NAT, dynamic NAT, PAT
 •  Configure and verify IP SLA
 •  Configure and verify tracking objects
 •   Configure and verify Cisco NetFlow

CCNP switch

Designing Campus Networks

 •  Enterprise Campus Network Design
 •  Switch Operation
 •  Switch Port Configuration


Building a Campus Network

 •  VLANs and Trunks
 •  VLAN Trunking Protocol


Working with Redundant Links

 •  Traditional Spanning Tree Protocol
 •  Spanning-Tree Configuration
 • Protecting the Spanning Tree Protocol Topology
 • Advanced Spanning Tree Protocol
 • Aggregating Switch Links


Multilayer Switching

 • Multilayer Switching
 • Configuring DHCP


Monitoring Campus Networks

 • Logging Switch Activity
 • Managing Switches with SNMP
 • Monitoring Performance with IP SLA
 • Using Port Mirroring to Monitor Traffic


Implementing High Availability

 • Understanding High Availability
 • Layer 3 High Availability


Securing Switched Networks

 • Securing Switch Access
 • Securing VLANs
 • Preventing Spoofing Attacks
 • Managing Switch Users


Configuration

 • Configure and verify Layer 2 protocols
  •    CDP, LLDP
  •    UDLD


Configure and verify VLANs

 •       Access ports
 •        VLAN database
 •        Normal, extended VLAN, voice VLAN


Configure and verify trunking

 •    VTPv1, VTPv2, VTPv3, VTP pruning
 •    dot1Q
 •    Native VLAN 
 •    Manual pruning


Configure and verify EtherChannels

 •     LACP, PAgP, manual
 •     Layer 2, Layer 3
 •     Load balancing
 •     EtherChannel misconfiguration guard


Configure and verify spanning tree

 •      PVST+, RPVST+, MST
 •      Switch priority, port priority, path cost, STP timers
 •      PortFast, BPDUguard, BPDUfilter


Configure and verify other LAN switching technologies

 •      SPAN, RSPAN


Configure and verify switch security features

 •      DHCP snooping
 •      IP Source Guard
 •      Dynamic ARP inspection
 •      Port security
 •      Private VLAN
 •      Storm control


Configure and verify first-hop redundancy protocols

 •      HSRP
 •      VRRP
 •      GLBP

 


   قوانین ثبت نام را مطالعه کرده اید؟

تماس با ما

آدرس: چهارراه هفت تیر به سمت میدان توحید، جنب خیابان سیزده آبان، ساختمان میلاد، طبقه دوم

تلفن تماس: 02632207952
تلفن تماس: 02632239460
شماره موبایل: 09355455050

________________________________________