اساتید نت کالج برتر

اساتید مجرب و متعهد با سوابق درخشان 

گروه شبکه و امنیت

نام مدرسسوابق و مهارت ها
مرضیه باروتکار Microsoft Solution Expert
Cisco Route & Switch Professional
 Virtualization Expert
 Mikrotik Professional
 Security Leader
بهداد رحمانی

(Trainer)
 2012MTCNA #1301NA010   Mikrotik , Iran

2014 MTCWE #1404WE076   Mikrotik , Iran

2012 CCNA         Shatel , Iran

2014 MTCTCE #1410TCE116  Mikrotik , Iran

2015 MTCUME #1504UME025  Mikrotik , Iran

2016 MTCRE #1607RE030   Mikrotik , Iran

2016 MikroTik Academy Trainer Mikrotik , Iran

سید مهدی سید نظری
Cisco Route & Switch Expert
Microsoft Expert
  Email server Expert
firewalls Expert
Virtualization Professional
میلاد صابر
  Cisco Route & Switch Expert
Cisco Security Expert
Security Expert
Virtualization Expert
Linux Exper
وحید صیفی کار Fiber Expert
Fusion Expert
Rack Designing Expert
Data Center Designing & Implementing Expert

کاظم نیسی Microsoft Solution Expert
Cisco Route & Switch Expert
Mikrotik Leader
VoIP Expert
A+ Expert
میثم رحمتیان Mikrotik Expert 
VOIP Expert 
Virtualization Professional 
Linux Expert
سپهر زارع Microsoft Solution Expert
Cisco Route & Switch Professional
Virtualization Professional
Firewalls Professional
Linux Professional
مصطفی چراغی Microsoft Solution Expert
Cisco Route & Switch Expert
Virtualization Expert
Firewalls Professional
علیرضا ترکاشوند Cisco Route & Switch Expert
CCIE Route & Switch Expert 
Microsoft Solution Professional
 Linux Professional 
Mikrotik Professional 

حمیدرضا امیری Cisco Route & Switch Expert
CCIE Route & Switch Expert 
Mikrotik Expert 

سید مصطفی رضوی Microsoft Solution Expert 
Cisco Route & Switch Expert 
Mikrotik Expert
Linux Expert
علی عمادیان Cisco Route & Switch Expert
Microsoft Solution Professional
HP Servers Expert
Virtualization Professional 

گروه طراحی وب سایت و برنامه نویسی

نام مدرسسوابق و مهارت ها
امیر نوری
Web Designing Expert
Web Programming Expert
PHP programming Expert
Jquery, CSS, HTML Expert
SQL server, MYsql Expert
صادق اقتصادی
Web Designing Expert
Web Programming Expert
C# Programming Expert
ASP programming Expert
MVC Programming Expert
Bootstrap, Jquery, CSS, HTML Expert
SQL server Exert
فواد نیکوکار
Android Programming Expert
JAVA programming Expert
Game Programming Expert
Python Programming Expert
Web Designing Expert
Web Programming Expert
PHP programming Expert
Jquery, CSS, HTML Expert
Blender, Unity, AVR, Proteus Expert
وحید گودرزی

C# Programming Expert
ASP.net MVC Expert
jquery, json, Ajax Expert

مهدی اخوان
Web Designing Expert
Web Programming Expert
PHP programming Expert
Jquery, CSS, HTML Expert
SQL server, MYsql Expert


 

تماس با ما

آدرس: آدرس: کرج بلوار شهید چمران روبه روی درب شرقی دانشکده کشاورزی ساختمان رز واحد 1

تلفن های تماس: 02632400766
شماره موبایل: 09355456565