ثبت نام

ثبت نام آنلاین در حال آماده سازی است.


عزیزان برای سهولت ثبت نام، می توانند مبلغ دوره را به شماره کارت کوثر زیر به نام مرضیه باروتکار واریز نمایند:

5058-0112-0464-8873

و سپس در تلگرام به barootkar@ اطلاع دهند.