مدت کارگاه 3 ساعت

هزینه واقعی کارگاه: 200 هزار تومان

هزینه استثنایی نت کالج 50 هزار تومان

جمعه ها 14 الی 17


موارد آموزشی :

شناخت انواع کابل فیبرنوری

شناخت تجهیزات فیوژن فیبرنوری

شناخت دستگاه فیوژن فیبرنوری

کار عملی با دستگاه فیوژن فیبرنوری