زمان دوره : 16 ساعت 

هزینه واقعی دوره 700 هزار تومان

هزینه دوره : 200 هزار تومان

پنجشنبه و جمعه 12 م و 13م اسفند

دوره تئوری و عملی به صورت جداگانه برای علاقمندان نیز قابل ثبت نام می باشد :

تئوری 80 هزار تومان

عملی 120 هزار تومان

به همراه ناهار 

(تاریخ برگزاری تعطیلات : 12 و 13 اسفند )

سرفصل دوره آموزشی تئوری فیبرنوری:


 1-تاریخچه ارتباطات تلگراف و فیبرنوری

2-ماهیت نور و شناخت طیف نوری

3-اساس کار فیبرنوری

4-کاربردهای فیبرنوری

5-مراحل ساخت فیبرنوری

6-انواع فیبرنوری از نظر انتقال نور

7-انواع فیبرنوری از نظر کاربرد

8-انواع روکش فیبرنوری و روکش های خاص

9-فیبرنوری OM1-OM2-OM3-OM4

10-فیبرنوری DSF-ZDSF-NZDF-NZDSF-LWP-OPGW-ADSS-FIG8-OPPS

11-فیبرنوری های خاص HYBRID FIBER-RIBBON FIBER-AIR SILICON FIBER

12-استانداردهای فیبرنوری و رنگ بندی

13-تکنولوژی EPON-GPON-DWDM-WDM-FIDDI-FTTX

14-طراحی پروژه فیبرنوری و تخمین تجهیزات

15-محاسبات تضعیف فیبرنوری

16-لیبل گذاری و تست فیبرنوری

 

 سرفصل دوره عملی فیبرنوری :

1-شناخت تجهیزات آماده سازی نصب فیبرنوری

2-شناخت ماژولهای فیبرنوری و سوئیچ فیبرنوری

3-شناخت پچ پنل فیبرنوری و کاربرد آن

4-شناخت پچ پنل باکس دیواری و کاربرد آن

5-شناخت مفصل فیبرنوری و کاربرد آن

6-روشهای اتصال فیبرنوری

اتصال کانکتور به روش مکانیکی

اتصال کانکتور به روش چسبی

اتصال کانکتور به روش تزریق چسب

اتصال کانکتور به روش حرارت 

7-آرایش تارهای فیبرنوری در انواع کاست فیبرنوری

8-شناخت تجهیزات و دستگاه فیوژن فیبرنوری

9-شناخت جایگاه ایمنی هنگام کار با فیبرنوری

10-روشهای بررسی و عیب یابی تست فیبرنوری

11- فیوژن فیبرنوری و کار عملی با دستگاه فیبرنوری