بیش از 75% تخفیف دوره آموزشی سیسکو ( CCNP ( Routing & Switching در کرج


جهت کسب اطلاعات بیشتر و تخفیفهای ویژه نت کالج به کانال تلگرام مراجعه کنید.

https://t.m/netcollege


در این مجموعه افراد با مباحث Routing بصورت حرفه ای آشنا می شوند.
در واقع افراد پس از گذراندن این دوره می توانند شبکه های WAN در حد یک ISP بزرگ را طراحی و راه اندازی نمایند.
برخی از موارد بحث شده در این دوره شامل موارد زیر است:
Advanced Routing Protocol - BGP , OSPF , EIGRP
Advanced Vlanning
Redistribution
Enterprise Networks Troubleshootin...
 

CCNP-ROUTE

Fundamental Routing Concepts

- Characteristics of Routing Protocols
- Remote Site Connectivity

IGP Routing Protocols

- IPv6 Review and RIPng
- Fundamental EIGRP Concepts
- Advanced EIGRP Concepts
- EIGRP for IPv6 and Named EIGRP
- Fundamental OSPF Concepts
- The OSPF Link-State Database
- Advanced OSPF Concepts

Route Redistribution and Selection

- Route Redistribution
- Route Selection

Internet Connectivity

- Fundamentals of Internet Connectivity
- Fundamental BGP Concepts
- Advanced BGP Concepts
- IPv6 Internet Connectivity

Router and Routing Security

- Fundamental Router Security Concepts
- Routing Protocol Authentication

Configuration

-Configure and verify PPP
      - Authentication (PAP, CHAP)
-Configure and verify filtering with any protocol
-Configure and verify redistribution between any routing protocols or routing sources
-Configure and verify manual and auto summarization with any routing protocol
-Configure and verify policy-based routing
-Configure and verify RIP
-Configure and verify EIGRP neighbor relationship and authentication
-Configure and verify EIGRP stubs Configure and verify EIGRP load balancing
-Configure and verify EIGRP for IPv6
-Configure and verify OSPF neighbor relationship and authentication
       - Configure and verify network types, area types, and router types
-Configure and verify OSPF for IPv6
-Configure, and verify BGP peer relationships and authentication
-Configure and verify GRE
-Configure and verify device access control
-Configure and verify router security features
    - IPv4 access control lists (standard, extended, time-based)
     - IPv6 traffic filter
     - Unicast reverse path forwarding
-Configure and verify SNMP
-Configure and verify Network Time Protocol (NTP) Configure and verify IPv4 and IPv6 DHCP
-Configure and verify IPv4 Network Address Translation (NAT)
       - Static NAT, dynamic NAT, PAT
       -Configure and verify IP SLA
       -Configure and verify tracking objects
       -Configure and verify Cisco NetFlow

..............................................................................................................................................................

در این مجموعه افراد با مباحث  Switching بصورت حرفه ای آشنا می شوند.
در واقع افراد پس از گذراندن این دوره می توانند شبکه های WAN در حد یک ISP بزرگ را طراحی و راه اندازی نمایند.
برخی از موارد بحث شده در این دوره شامل موارد زیر است:
Advanced Routing Protocol - BGP , OSPF , EIGRP
Advanced Vlanning
Redistribution

Enterprise Networks Troubleshootin...

CCNP-SWITCH 

Designing Campus Networks

- Enterprise Campus Network Design
- Switch Operation
- Switch Port Configuration

Building a Campus Network

- VLANs and Trunks
- VLAN Trunking Protocol

Working with Redundant Links

- Traditional Spanning Tree Protocol
- Spanning-Tree Configuration
- Protecting the Spanning Tree Protocol Topology
- Advanced Spanning Tree Protocol
- Aggregating Switch Links

Multilayer Switching

- Multilayer Switching
- Configuring DHCP

Monitoring Campus Networks

- Logging Switch Activity
- Managing Switches with SNMP
- Monitoring Performance with IP SLA
- Using Port Mirroring to Monitor Traffic

Implementing High Availability

- Understanding High Availability
- Layer 3 High Availability

Securing Switched Networks

- Securing Switch Access
- Securing VLANs
- Preventing Spoofing Attacks
- Managing Switch Users

Configuration

Configure and verify Layer 2 protocols

   - CDP, LLDP
   - UDLD

Configure and verify VLAN s

      - Access ports
       - VLAN database
       - Normal, extended VLAN, voice VLAN

Configure and verify trunking

   - VTPv1, VTPv2, VTPv3, VTP pruning
   - dot1Q
   - Native VLAN 
   - Manual pruning

Configure and verify EtherChannels

    - LACP, PAgP, manual
    - Layer 2, Layer 3
    - Load balancing
    - EtherChannel misconfiguration guard

Configure and verify spanning tree

     - PVST+, RPVST+, MST
     - Switch priority, port priority, path cost, STP timers
     - PortFast, BPDUguard, BPDUfilter

Configure and verify other LAN switching technologies

     - SPAN, RSPAN

Configure and verify switch security features

     - DHCP snooping
     - IP Source Guard
     - Dynamic ARP inspection
     - Port security
     - Private VLAN
     - Storm control

Configure and verify first-hop redundancy protocols

     - HSRP
     - VRRP
     - GLBP

 

 


   قوانین ثبت نام را مطالعه کرده اید؟

تماس با ما

آدرس: کرج،بلوار بلال،نرسیده به چهارراه هفت تیر،جنب بانک توسعه،ساختمان میلاد،طبقه دوم

تلفن های تماس: 02632207952
شماره موبایل: 09355456565
شماره موبایل: 09355455050

________________________________________