شروع دوره آموزش مایکروسافت MCSE 2016 جدیدترین ورژن دوره مایکروسافت

شروع ثبت نام دوره آموزش مایکروسافت MCSE 2016 جدیدترین ورژن دوره مایکروسافت

 

MCSE 2016

cloud platform server and infrastructure pack

اولین دوره از MCSA 2016 دوره ی Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 با کد آزمون 740-70 است که شامل سرفصل های زیر میباشد :

 

Module 1: Installing, upgrading, and migrating servers and workloads

Module 2: Configuring local storage

Module 3: Implementing enterprise storage solutions

Module 4: Implementing Storage Spaces and Data Deduplication

Module 5: Installing and configuring Hyper-V and virtual machines

Module 6: Deploying and managing Windows Server and Hyper-V containers

Module 7: Overview of high availability and disaster recovery

Module 8: Implementing and managing failover clustering

Module 9: Implementing failover clustering for Hyper-V virtual machines

Module 10: Implementing Network Load Balancing

Module 11: Creating and managing deployment images

Module 12: Managing, monitoring, and maintaining virtual machine installation

 

دومین دوره از MCSA 2016 دوره ی Networking with Windows Server 2016 با کد آزمون

70-741 است که شامل سرفصل های زیر میباشد :

Module 1: Planning and implementing an IPv4 network

Module 2: Implementing DHCP

Module 3: Implementing IPv6

Module 4: Implementing DNS

Module 5: Implementing and managing IPAM

Module 6: Remote access in Windows Server 2016

Module 7: Implementing DirectAccess

Module 8: Implementing VPNs

Module 9: Implementing networking for branch offices

Module 10: Configuring advanced networking features

Module 11: Implementing Software Defined Networking

 

سومین دوره Identity with Windows Server 2016 با کد آزمون 742-70 سومین دوره از MCSA 2016 میباشد که شامل سرفصل های زیر است :

Module 1: Installing and configuring domain controllers

Module 2: Managing objects in AD DS

Module 3: Advanced AD DS infrastructure management

Module 4: Implementing and administering AD DS sites and replication

Module 5: Implementing Group Policy

Module 6: Managing user settings with Group Policy

Module 7: Securing Active Directory Domain Services

Module 8: Deploying and managing AD CS

Module 9: Deploying and managing certificates

Module 10: Implementing and administering AD FS

Module 11: Implementing and administering AD RMS

Module 12: Implementing AD DS synchronization with Microsoft Azure AD

Module 13: Monitoring, managing, and recovering AD DS

چهارمین دوره Designing and Implementing a Server Infrastructure با کد آزمون 413-70

می باشد.

Design and Implementing a Server Infrastructure (70-413) Syllabus

Module 1: Planning a Server Upgrade and Migration

Module 2: Planning and Implementing a Server Deployment Infrastructure

Module 3: Designing and Maintaining an IP Configuration and Address Management Solution

Module 4: Designing and Implementing Name Resolution

Module 5: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Forest and Domain Infrastructure

Module 6: Designing and Implementing an Active Directory Organizational Unit Infrastructure

Module 7: Designing and Implementing a Group Policy Object Strategy

Module 8: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Topology

Module 9: Planning and Implementing Storage

Module 10: Planning and Implementing File Services

Module 11: Designing and Implementing Network Access Services

Module 12: Designing and Implementing Network Protection

پنجمین دوره Implementing an Advanced Server Infrastructure با کد آزمون 414-70

می باشد.

Implementing and Advance Server Infrastructure (70-414) Syllabus

Module 1:Overview of Management in an Enterprise Data Center

Module 2: Planning and Implementing a Server Virtualization Strategy

Module 3: Planning and Implementing Networks and Storage for Virtualization

Module 4: Planning and Deploying Virtual Machines

Module 5: Planning and Implementing a Virtualization Administration Solution

Module 6: Planning and Implementing a Server Monitoring Strategy

Module 7: Planning and Implementing High Availability for File Services and Applications

Module 8: Planning and Implementing a High Availability Infrastructure Using Failover Clustering

Module 9: Planning and Implementing Server Update Infrastructure

Module 10: Planning and Implementing a Business Continuity Strategy

Module 11: Planning and Implementing an Public Key Infrastructure

Module 12: Planning and Implementing an Identity Federation Infrastructure

Module 13: Planning and Implementing an Information Rights Management Infrastructur

(Module 14: Design and implement Active Directory Rights Management Services (AD RMS

240 ساعت

 

مطابق با سیلابس شرکت رسمی مایکروسافت

با تخفیف باورنکردنی

مدرک معتبر دارای کد id قابل پیگیری

مدرک بین المللی تحت لیسانس ACS امریکا/ INO کانادا


   قوانین ثبت نام را مطالعه کرده اید؟

تماس با ما

آدرس: کرج،بلوار بلال،نرسیده به چهارراه هفت تیر،جنب بانک توسعه،ساختمان میلاد،طبقه دوم

تلفن های تماس: 02632207952
شماره موبایل: 09355456565
شماره موبایل: 09355455050

________________________________________