آموزش دوره های لینوکس در کرج

 
دوره LPIC-1
 
 LPIC-1-Linux Professional Institute Certification
سرفصلهای این دوره توسط شرکت LPI ارائه می شود که این دوره را LPIC-1 می نامد.
یعنی در این دوره دانشجویان با مباحث اولیه لینوکس آشنا شده و نصب و راه اندازی و تنظیمات کلاینتی آنرا فرا می گیرند.
این سرفصلها شامل موارد زیر می باشد:

 System Architecture

 Linux Installation and Package Management

 GNU and Unix Commands

 Devices, Linux Filesystems, Filesystem Hierarchy Standard

 Shells, Scripting and Data Management

User Interfaces and Desktops

Administrative Tasks

 Essential System Services

Networking Fundamentals

 Security

 
دوره LPIC-2
LPIC-2 دومین مدرک از مجموعه مدارک حرفه ای سطح بندی شده LPI لینوکس می باشد. این مدرک صلاحیت داوطلب در زمینه مدیریت شبکه هایی مختلط در اندازه های کوچک تا متوسط را تایید می کند.
این دوره شما را با مباحث سروری لینوکس آشنا می کند.
 

System administration

 • Configuration, compilation and patching of the kernel
 • Maintenance and administration of file systems
 • RAID software
 • Configuration of the system start
 • System recovery
 • Use of CD and DVD-R/RW
 • System log files
 • Troubleshooting

 

Server utilities

 • Configuration of Samba
 • Configuration of NFS

Automation

 • Creating software packages
 • Scripting using Bash and Perl
 • VPN
 • Firewall
 • Advanced network configuration und routing
 • Mail-server und mail administration
 • Apache
 • Proxy
 • DHCP
 • Directory services
 • Authentication
 • DNS

 

دوره LPIC-3

دوره LPIC-3 مختص بالاترین سطح از مجموعه دوره های حرفه ای سطح بندی شده لینوکس به حساب می آید. این دوره برای متخصصین لینوکس در سطح سازمانی (enterprise-level) طراحی شده است و بالاترین سطح از تخصص را به دور از وابستگی به توزیع خاصی از لینوکس های مورد استفاده در صنعت ارائه می کند.

 

 • OpenLDAP Configuration
 • OpenLDAP as an Authentication Backend
 • Samba Basics
 • Samba Share Configuration
 • Samba User and Group Management
 • Samba Domain Integration
 • Samba Name Services
 • Working with Linux and Windows Client


تماس با ما

آدرس: چهارراه هفت تیر به سمت میدان توحید، جنب خیابان سیزده آبان، ساختمان میلاد، طبقه دوم

تلفن تماس: 02632207952
تلفن تماس: 02632239460
شماره موبایل: 09355455050

________________________________________